آخرین اخبار

احمد خاتمی: روحانیت جزء اقشار محروم جامعه است